Foto: Jo Michael

JAN MEHLUM


Født i Tønsberg i 1945. Utdannet -sosiolog fra Universitetet i Oslo. Mehlum har også vært politisk aktiv, jobbet innenfor miljøorga-nisasjoner og med kulturutvikling. Markert i den offentlige debatten om kinoutvikling i Norge. Debutterte med krimromanen Gylne tider i 1996 og fikk senere Rivertonprisen for Kalde hender i 1998. Har gitt ut totalt 15 bøker om Tønsberg-advokaten Svend Foyn.